Velkommen til Saksild Skole og Børnehus

Skole- og dagtilbudsområdet i oplandet er organiseret i fire landsbyordninger i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild med fælles ledelse. Det er landsbyer med hver deres særkende, historie og kultur. Landsbyordningsmodellen er unik i forhold til at sikre en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer sikrer optimale vilkår for læring og udvikling.  Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor, og den fælles ledelse samt den kommende fælles bestyrelse sikrer samarbejde, sammenhæng og udvikling.

Om Saksild Skole og Børnehus 
Landsbyordningen i Saksild består af Saksild Skole med 140 elever fra 0.-6. klasse og Saksild Børnehus med 32 børn i alderen 0-6 år, en SFO med 60 børn, en juniorklub med 15 børn og 5 dagplejere med i alt 20 børn. Vi har et dejligt gæstehus ved vores legeplads, som dagplejerne benytter som legestue og hvor vi i rolige og trygge omgivelser kan tilbyde pasning af dagplejebørnene når deres faste dagplejer har ferie m.m.  Vi er i alt godt 30 imødekommende ansatte.

Vi bor smukt, 20 km syd for Århus og 6 km øst for Odder. Vi er omgivet af skøn natur med gåafstand til både skov og strand, som vi prioriterer højt at benytte -  på udeture med børnehaven, udeskole og diverse udflugter m.m. Vi har gode udenoms faciliteter med nye legepladser, skolegård med mulighed for forskellige lege samt en nyetableret multibane. 
Vores  bygninger er tidssvarende og moderne - bl.a. med interaktive tavler i alle klasselokaler.  Vi glædes dagligt over at kombinere læring med et digitalt afsæt hvor hver elev har en iPad. 
Vi prioriterer høj faglighed, tværfagligt fællesskab og så søger vi at løse vanskeligheder i den rækkefølge de opstår og helst i øjenhøjde, med blik for relationen. Vi har fokus på styrkelse af den tidlige sprogstimulering, gode overgange og entreprenørskab som element i udvikling af elevcentreret læring.

 • ikon
  Charlotte Kristiansen den 16-04-2018
  VALG TIL BESTYRELSE FOR LANDSBYORDNINGERNE

  Læs i vedhæftede dokument fra skoleleder Vivian Anditch om proceduren for det kommende valg til den fælles bestyrelse for landsbyordningerne i Odder.

  Husk at sætte kryds i kalenderen TORSDAG DEN 19. APRIL hvor der er valgmøde i Kulturhuset i Saksild.
   
 • Lars Jensen den 12-04-2018
  Kære forældre i Saksild

  I sidste uge blev I informeret om, at Jacob går på efterløn. Vi er nu i proces omkring, at finde Jacobs afløser. Der vil blive nedsat et ansættelsesudvalg bestående af forældrerepræsentanter, medarbejdere og nuværende ledelse.

  Vi håber meget på, at vi har en ny leder på posten fra d. 1/8 2018.

  Med venlig hilsen

  Lars og Vivian 
 • ikon
  Charlotte Kristiansen den 05-03-2018
  OBS til alle forældre og elever

  Se vigtig information om den årlige trivselsmåling for alle elever i folkeskolen under "Nyt fra kontoret.

  Du kan også læse informationen fra UVM i vedhæftede dokument herunder.

Besøg af An Odder Band

Vi har haft det årlige besøg af An Odder Band og årets sang var "det rent og skær nødvendige"

Nyhed billede
Som sædvanligt gav An Odder Band et brag af en koncert hvor eleverne blev introduceret til de forskellige instrumenttyper som det er muligt at gå til på musikskolen.
Se Saksild Skoles udgave af årets sang med ny egen tekst til dagen via linket til musikskolens facebookside.

I kan endvidere finde musikskolens flyver herunder hvor I kan læse mere om musikskolens mange tilbud.

Links

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen