Velkommen til Saksild Skole og Børnehus

Skole- og dagtilbudsområdet i oplandet er organiseret i fire landsbyordninger i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild med fælles ledelse. Det er landsbyer med hver deres særkende, historie og kultur. Landsbyordningsmodellen er unik i forhold til at sikre en rød tråd igennem hele børnelivet fra 0 til 13 år. Naturskønne omgivelser og gode fysiske rammer sikrer optimale vilkår for læring og udvikling.  Forældreopbakningen til landsbyordningerne er stor, og den fælles ledelse samt den kommende fælles bestyrelse sikrer samarbejde, sammenhæng og udvikling.

Om Saksild Skole og Børnehus 
Landsbyordningen i Saksild består af Saksild Skole med 140 elever fra 0.-6. klasse og Saksild Børnehus med 32 børn i alderen 0-6 år, en SFO med 60 børn, en juniorklub med 15 børn og 5 dagplejere med i alt 20 børn. Vi har et dejligt gæstehus ved vores legeplads, som dagplejerne benytter som legestue og hvor vi i rolige og trygge omgivelser kan tilbyde pasning af dagplejebørnene når deres faste dagplejer har ferie m.m.  Vi er i alt godt 30 imødekommende ansatte.

Vi bor smukt, 20 km syd for Århus og 6 km øst for Odder. Vi er omgivet af skøn natur med gåafstand til både skov og strand, som vi prioriterer højt at benytte -  på udeture med børnehaven, udeskole og diverse udflugter m.m. Vi har gode udenoms faciliteter med nye legepladser, skolegård med mulighed for forskellige lege samt en nyetableret multibane. 
Vores  bygninger er tidssvarende og moderne - bl.a. med interaktive tavler i alle klasselokaler.  Vi glædes dagligt over at kombinere læring med et digitalt afsæt hvor hver elev har en iPad. 
Vi prioriterer høj faglighed, tværfagligt fællesskab og så søger vi at løse vanskeligheder i den rækkefølge de opstår og helst i øjenhøjde, med blik for relationen. Vi har fokus på styrkelse af den tidlige sprogstimulering, gode overgange og entreprenørskab som element i udvikling af elevcentreret læring.

 • ikon
  Charlotte Kristiansen den 08-08-2018
  Skolemælk og Skolemad
  Det er som altid muligt at bestille skolemælk til børnene - læs i vedhæftede folder hvordan I bestiller.

  Vi fortsætter også ordningen med skolemad fra Katjas - her bestilles via hjemmesiden www.skolemad.nu - Er I på facebook har jeg set det lige nu er muligt på deres side at komme med input og nye forslag  til menuen - https://www.facebook.com/katjasCafeodder/


   
 • ikon
  IS den 15-06-2018
  Skolens elevråd har i denne uge afviklet skoleårets sidste arrangement, nemlig de 2 fodboldturneringer. 15 hold var tilmeldt, så igen en stor interesse for at deltage, og det er dejligt. 7 hold var med i indskolingens turnering og 8 hold på mellemtrinnet. Der blev spillet med stor iver og engagement og sagt pænt tak for kamp efter hver kamp. Vores elever har en god sportsånd. Præmien, ud over den store ære, var en klassefodbold.

  Nyt i fotoalbummet
  Klik på ikonet herunder for at se en billedserie med titlen:
  Elevrådet årlige fodboldturneringer

Brandøvelse

Hele Skolen og Børnehuset har i dag øvet sig i evakuering i tilfælde af brand

Børnene samles klassevis på plænen hvor de står med deres brandmakker Børnene samles klassevis på plænen hvor de står med deres brandmakker
Kl. 10.10 lød brandalarmen på skolen - og alle børn fik travlt med at finde deres brandmakker og komme ud på plænen ved skolens legeplads hvor der var optælling af børnene.
Øvelsen afsluttedes efter 4:45 minutter hvilket ikke er helt hurtigt nok. Det blev bemærket at bliver lidt forvirring og løben. Børnene er opfordret til at tage det stille og roligt, finde sammen med brandmakker og forlade skolen i god ro og orden - da det ellers ofte tager længere tid

Vi øver os igen og gentager øvelsen inden sommerferien
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen